Dưới đây là các bài dịch của Tạ Trung Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quá Hương Tích tự (Vương Duy): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Biết chốn nào Hương Tích
Giữa muôn trùng đỉnh mây
Chuông xa đồng vọng núi
Lối vắng chập chùng cây
Khe đá dòng trong nghẹn
Sắc tùng nắng lạnh phai
Chiều buông đầm vắng lặng
Kinh Phật trói rồng bay

Ảnh đại diện

Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình) (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nước êm êm, liễu xanh xanh
Trên sông văng vẵng tiếng anh hát hò
Tây mưa, Đông nắng chia bờ
Ngỡ vô tình hoá là như có tình

Ảnh đại diện

Vô đề (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ai sớm tỉnh mộng dài
Đời mình chỉ mình hay
Lều tranh còn say giấc
Nắng lững lơ song ngoài

Ảnh đại diện

Đoản ca hành kỳ 2 (Tào Tháo): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trước rượu đương ca
Đời người mấy chốc
Thoảng như sương móc
Khó nhọc vừa qua
Đứng dậy bùi ngùi
Nỗi buồn khôn nguôi
Sầu đời muốn giải
Mượn rượu mà thôi
Xanh xanh áo ai
Xuyến xao lòng này
Chỉ vì người đó
Trầm ngâm đến nay
Hươu gọi thanh thanh
Về ăn cỏ bình
Nhà có khách quý
Khảy đàn thổi sênh
Trăng soi vằng vặc
Bao giờ mới tắt
Mối lo trong lòng
Làm sao cắt đứt
Vượt ruộng băng bờ
Gặp gỡ chuyện trò
Cùng nhau thăm hỏi
Nhắc nghĩa ân xưa
Trăng sáng sao thưa
Quạ về nam lướt
Quanh cây mấy lượt
Không cành đón đưa
Không kiêng núi cao
Chẳng sợ sông sâu
Chu Công cơm nhả
Thiên hạ theo hầu

Ảnh đại diện

Kỳ úc 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Kia khuỷu sông Kỳ
Xanh rì bờ trúc
Được người tài đức
Gắng sức dùi mài
Chí cả nào phai
Trang nghiêm trọng trách
Hiển hách phong oai
Quân tử xong việc
Dân tiếc nhớ ngài

Ảnh đại diện

Kỳ úc 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sông Kỳ rẽ ngoặt
Bền chắc trúc xanh
Quân tử tài tình
Che tai cẩm thạch
Mũ ngọc sáng tinh
Trang nghiêm trọng trách
Hiển hách oai linh
Quân tử xong việc
Dân mãi nhớ mình

Ảnh đại diện

Kỳ úc 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sông Kỳ khúc ngoặt
Trúc xanh đan chắc
Quân tử đa tài
Như vàng như thiết
Như ngọc khuê bích
Hoà hoản khoan thai
Xe lớn tựa tay
Cười đùa thoả thích
Không chích châm ai

Ảnh đại diện

Lộc minh 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hươu kêu rào rào
Nhai cỏ cầm cao
Trong nhà có khách
Cầm sắt xôn xao
Sắt cầm nhộn nhịp
Hưởng thú dài lâu
Sẵn bày tiệc rượu
Vui tỏ lòng nhau

Ảnh đại diện

Lộc minh 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hươu kêu rào rào
Ăn cỏ đồng hao
Trong nhà có khách
Tiếng tốt bay cao
Theo người quân tử
Dân rõ trước sau
Mình mang bầu rượu
Dạo uống cùng nhau

Ảnh đại diện

Đào yêu 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mơn mởn đào tơ
Rộn ràng hoa nở
Từ em là vợ
Êm ấm cửa nhà

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối