Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồng Tuân (1 bài)
- Hàn Nguyên Cát (1 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Khương Đặc Lập (9 bài)
- Phạm Thành Đại (30 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/03/2015 22:10 bởi tôn tiền tử
Triệu Ngạn Đoan 趙彥端 (1121-1175) tự Đức Trang 德庄, hiệu Giới Am 介庵, người đất Biện.