Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồng Tuân (1 bài)
- Triệu Ngạn Đoan (3 bài)
- Vương Thập Bằng (2 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Khương Đặc Lập (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/03/2015 21:56 bởi tôn tiền tử
Hàn Nguyên Cát 韓元吉 (1118-1187), từ nhân đời Nam Tống, tự Vô Cữu 無咎, hiệu Nam Giản 南澗, người Ung Khâu, Khai Phong (nay thuộc Khai Phong, Hà Nam). Từ của ông đa phần tả thú vui rừng núi, nay còn hơn 80 bài.