Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
251 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
Tạo ngày 30/10/2018 14:05 bởi Vanachi
Nguyễn Đương Tịnh (1934-) bút hiệu Trúc Cư, sinh tại làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định, học tiểu học tại trường Lạc Quần trên bờ sông Ninh Cơ. Sau khi đậu bằng sơ học yếu lược, ông vào học trường phủ Xuân Trường. Năm 1949, ông đậu trung học và sau khi đậu tú tài năm 1954 tại Hà Nội, ông theo gia đình di cư vào Nam, theo học ngành y tại trường ĐH Y khoa Sài Gòn và trình luận án bác sĩ vào năm 1963. Ra trường, ông phục vụ trong quân lực Việt Nam cộng hoà và làm y sĩ đến năm 1975. Sau giải phóng, ông bị học cải tạo tới 1977 rồi định cư cùng gia đình tại Pháp.

 

Thơ dịch tác giả khác

Án Kỷ Đạo (Trung Quốc)

Án Thù (Trung Quốc)

Chu Bang Ngạn (Trung Quốc)

Chu Đôn Nho (Trung Quốc)

Chu Mật (Trung Quốc)

Chu Tấn (Trung Quốc)

Chu Tử Chi (Trung Quốc)

Diệp Mộng Đắc (Trung Quốc)

Diêu Khoan (Trung Quốc)

Du Thứ Công (Trung Quốc)

Dương Vạn Lý (Trung Quốc)

Đặng Túc (Trung Quốc)

Hạ Chú (Trung Quốc)

Hàn Nguyên Cát (Trung Quốc)

Hạo Như Hối thiền sư (Trung Quốc)

Hoàng Cơ (Trung Quốc)

Hoàng Đình Kiên (Trung Quốc)

Huệ Hồng thiền sư (Trung Quốc)

Hướng Tử Nhân (Trung Quốc)

Khang Dư Chi (Trung Quốc)

Khuyết danh Trung Quốc (Trung Quốc)

Khương Quỳ (Trung Quốc)

Lã Bản Trung (Trung Quốc)

Lâm Bô (Trung Quốc)

Liễu Vĩnh (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lư Bính (Trung Quốc)

Lưu Khắc Trang (Trung Quốc)

Lý Chi Nghi (Trung Quốc)

Lý Di Tốn (Trung Quốc)

Lý Hồng (Trung Quốc)

Lý Kỳ (Trung Quốc)

Lý Nguyên Ưng (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Lý Trọng Nguyên (Trung Quốc)

Mao Bàng (Trung Quốc)

Mặc Kỳ Vịnh (Trung Quốc)

Mễ Phất (Trung Quốc)

Mộ Dung Nham Khanh thê (Trung Quốc)

Nghiêm Nhân (Trung Quốc)

Ngô Văn Anh (Trung Quốc)

Nhiếp Thắng Quỳnh (Trung Quốc)

Phạm Thành Đại (Trung Quốc)

Phan Lãng (Trung Quốc)

Sử Đạt Tổ (Trung Quốc)

Tạ Khắc Gia (Trung Quốc)

Tào Tổ (Trung Quốc)

Tân Khí Tật (Trung Quốc)

Tần Quán (Trung Quốc)

Thái Thân (Trung Quốc)

Thư Đản (Trung Quốc)

Tô Tường (Trung Quốc)

Trần Dư Nghĩa (Trung Quốc)

Trần Khắc (Trung Quốc)

Triệu Ngạn Đoan (Trung Quốc)

Trọng Thù (Trung Quốc)

Trương Hiếu Tường (Trung Quốc)

Trương Nguyên Cán (Trung Quốc)

Trương Tập (Trung Quốc)

Trương Tiên (Trung Quốc)

Trương Tư (Trung Quốc)

Trương Viêm (Trung Quốc)

Tưởng Hưng Tổ nữ (Trung Quốc)

Uông Tào (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương An Trung (Trung Quốc)

Vương Chước (Trung Quốc)

Vương Quan (Trung Quốc)

Vương Viêm (Trung Quốc)