Mỏi mệt dọc đường
Gặp anh nơi đây tình bạn cả
Sao đã chia tay
Nỡ ra đi vội vã

Tôi vốn lữ hành
Tiễn anh, kể cũng lạ
Chợt thấy buồn
Ve rả rích kêu
Ngoái nhìn chiều bóng ngả

tửu tận tình do tại