54.60
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
42 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 10/07/2005 01:45 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/11/2007 16:52 bởi Vanachi
Tân Khí Tật 辛棄疾 (1140-1207) tự Ấn An 幼安, hiệu Giá Hiên 稼軒, người Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông. Khi sinh ra, Sơn Đông đã bị giặc Kim chiếm. Năm 21 tuổi đã tham gia nghĩa quân chống Kim, ít lâu sau ông về với Nam Tống, từng giữ chức An phủ sức tại Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Đông. Khi tại nhậm, ông còn sáng lập Phi hổ quân đánh Kim song bị phái chủ hoà đầu hàng chèn ép, nên việc không thành, trong tâm sầu muộn. Từ của ông rất hào phóng bi tráng, nay còn lưu lại Giá Hiên trường đoản cú 12 quyển.

 

 1. Bát thanh Cam Châu - Dạ độc “Lý Quảng truyện”, bất năng mị, nhân niệm Trào Sở Lão, Dương Dân Chiêm ước đồng cư sơn gian, hí dụng Lý Quảng sự, phú dĩ ký chi
  1
 2. Bồ tát man - Kim Lăng Thưởng Tâm đình vi Diệp thừa tướng phú
  1
 3. Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích
  3
 4. Bồ tát man - Tống Hữu Chi đệ quy Phù Lương
  1
 5. Giá cô thiên - Đại nhân phú kỳ 1
  1
 6. Giá cô thiên - Đại nhân phú kỳ 2
  2
 7. Giá cô thiên - Hữu khách khái nhiên đàm công danh, nhân truy niệm thiếu niên thì sự hí tác
  3
 8. Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 1
  2
 9. Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 2
  1
 10. Giá cô thiên - Tống nhân
  2
 11. Giá cô thiên (Dục thướng cao lâu khứ tỵ sầu)
  1
 12. Giá cô thiên (Mạnh thượng nhu tang phá nộn nha)
  1
 13. Hoán khê sa - Thường Sơn đạo trung tức sự
  1
 14. Lâm giang tiên - Tức tịch hoạ Hàn Nam giản vận
  1
 15. Mãn giang hồng - Giang hành hoạ Dương Tế Ông vận
  2
 16. Mô ngư nhi - Thuần Hy Kỷ Hợi, tự Hồ Bắc tào di Hồ Nam, đồng quan Vương Chính Chi trí tửu tiểu sơn đình, vi phú
  1
 17. Nam hương tử - Đăng Kinh Khẩu bắc cố đình hữu hoài
  1
 18. Ngọc lâu xuân - Hí Phú Vân sơn
  1
 19. Ngọc lâu xuân kỳ 1
  1
 20. Ô dạ đề - Sơn hành ước Phạm Khoác chi bất chí
  1
 21. Phá trận tử - Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi
  3
 22. Sinh tra tử - Độc du Vũ Nham
  1
 23. Tây giang nguyệt - Dạ hành Hoàng Sa đạo trung
  2
 24. Tây giang nguyệt - Khiển hứng
  1
 25. Tây giang nguyệt - Thị nhi tào dĩ gia sự phó chi
  1
 26. Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích
  2
 27. Thái thường dẫn - Kiến Khang trung thu dạ vị Lữ Thúc Tiềm phú
  1
 28. Thanh bình nhạc - Bác Sơn đạo trung tức sự
  1
 29. Thanh bình nhạc - Độc túc Bác Sơn Vương thị am
  4
 30. Thanh bình nhạc - Thôn cư
  3
 31. Thanh bình nhạc - Ức Ngô giang thưởng mộc tê
  2
 32. Thanh ngọc án - Nguyên tịch
  3
 33. Thấm viên xuân - Đới Hồ tân cư tương thành
  1
 34. Thấm viên xuân - Tương chỉ tửu, giới tửu bôi sử vật cận
  1
 35. Thuỷ điệu ca đầu - Chu thứ Dương Châu, hoạ nhân vận
  1
 36. Thuỷ điệu ca đầu - Minh âu
  1
 37. Thuỵ hạc tiên
  1
 38. Thuỷ long ngâm - Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình
  1
 39. Thuỷ long ngâm - Vi Hàn Nam Giản thượng thư thọ Giáp Thìn tuế
  1
 40. Tống kiếm dữ Phó Nham tẩu
  2
 41. Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ
  2
 42. Xú nô nhi - Bác Sơn đạo trung, hiệu Lý Dị An thể
  1

Tuyển tập chung

Tống từ (1999)

 1. Bát thanh Cam Châu - Dạ độc “Lý Quảng truyện”, bất năng mị, nhân niệm Trào Sở Lão, Dương Dân Chiêm ước đồng cư sơn gian, hí dụng Lý Quảng sự, phú dĩ ký chi
  1
 2. Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích
  3
 3. Giá cô thiên (Mạnh thượng nhu tang phá nộn nha)
  1
 4. Mãn giang hồng - Giang hành hoạ Dương Tế Ông vận
  2
 5. Mô ngư nhi - Thuần Hy Kỷ Hợi, tự Hồ Bắc tào di Hồ Nam, đồng quan Vương Chính Chi trí tửu tiểu sơn đình, vi phú
  1
 6. Phá trận tử - Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi
  3
 7. Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích
  2
 8. Thanh bình nhạc - Độc túc Bác Sơn Vương thị am
  4
 9. Thanh bình nhạc - Thôn cư
  3
 10. Thấm viên xuân - Tương chỉ tửu, giới tửu bôi sử vật cận
  1
 11. Thuỷ điệu ca đầu - Chu thứ Dương Châu, hoạ nhân vận
  1
 12. Thuỷ điệu ca đầu - Minh âu
  1
 13. Thuỷ long ngâm - Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình
  1
 14. Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ
  2
 15. Xú nô nhi - Bác Sơn đạo trung, hiệu Lý Dị An thể
  1

Tống từ tam bách thủ - 宋詞三百首

 1. Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích
  3
 2. Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 1
  2
 3. Mô ngư nhi - Thuần Hy Kỷ Hợi, tự Hồ Bắc tào di Hồ Nam, đồng quan Vương Chính Chi trí tửu tiểu sơn đình, vi phú
  1
 4. Thanh ngọc án - Nguyên tịch
  3
 5. Thuỷ long ngâm - Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình
  1
 6. Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ
  2