33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
115 bài dịch
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 13/09/2018 10:37 bởi Vanachi
Nam Long (1981-) tên thật là Nguyễn Quang Duy, sinh và sống tại Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại ĐH Ngoại thương Hà Nội. Tuy làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nhưng anh hoạt động nhiều trong việc biểu diễn và giảng dạy thư pháp, nghiên cứu cổ văn. Anh là thành viên Ban chủ nhiệm CLB Thư pháp UNESCO.

 

Thơ dịch tác giả khác

Án Kỷ Đạo (Trung Quốc)

Án Thù (Trung Quốc)

Âu Dương Quýnh (Trung Quốc)

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Chu Văn An (Việt Nam)

Chương Kiệt (Trung Quốc)

Dương Thận (Trung Quốc)

Đào Tấn (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Tùng (Trung Quốc)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Khuông Việt thiền sư (Việt Nam)

Lã Vị Lão (Trung Quốc)

Lê Thái Tổ (Việt Nam)

Liễu Hạnh công chúa (Việt Nam)

Liễu Trung Dung (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Dục (Trung Quốc)

Lý Hạ (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Lý Trọng Nguyên (Trung Quốc)

Mao Trạch Đông (Trung Quốc)

Mori Kainan (Nhật Bản)

Morikawa Chikukei (Nhật Bản)

Nạp Lan Tính Đức (Trung Quốc)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Huy Oánh (Việt Nam)

Nguyễn Hữu Tường (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Nguyễn Trường Tộ (Việt Nam)

Nhạc Phi (Trung Quốc)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Phạm Nguyễn Du (Việt Nam)

Phùng Duyên Kỷ (Trung Quốc)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Shigeno no Sadanushi (Nhật Bản)

Tào Tuyết Cần (Trung Quốc)

Tân Khí Tật (Trung Quốc)

Tần Quán (Trung Quốc)

Thái Thân (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tống Kỳ (Trung Quốc)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Trần Thiện Chánh (Việt Nam)

Triệu Cát (Trung Quốc)

Trương Tiên (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Tùng Thiện Vương (Việt Nam)

Tư Mã Quang (Trung Quốc)

Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Yên Dĩ Quân (Trung Quốc)