Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
108 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 13/09/2018 10:37 bởi Vanachi
Nam Long (1981-) tên thật là Nguyễn Quang Duy, sinh và sống tại Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại ĐH Ngoại thương Hà Nội. Tuy làm việc tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, nhưng anh hoạt động nhiều trong việc biểu diễn và giảng dạy thư pháp, nghiên cứu cổ văn. Anh là thành viên Ban chủ nhiệm CLB Thư pháp UNESCO.

 

Thơ dịch tác giả khác

Án Kỷ Đạo (Trung Quốc)

Án Thù (Trung Quốc)

Âu Dương Quýnh (Trung Quốc)

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Dương Thận (Trung Quốc)

Đào Tấn (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Tùng (Trung Quốc)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Khuông Việt thiền sư (Việt Nam)

Lã Vị Lão (Trung Quốc)

Lê Thái Tổ (Việt Nam)

Liễu Hạnh công chúa (Việt Nam)

Liễu Trung Dung (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Dục (Trung Quốc)

Lý Hạ (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Lý Trọng Nguyên (Trung Quốc)

Mao Trạch Đông (Trung Quốc)

Mori Kainan (Nhật Bản)

Morikawa Chikukei (Nhật Bản)

Nạp Lan Tính Đức (Trung Quốc)

Nguyễn Huy Oánh (Việt Nam)

Nguyễn Hữu Tường (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Nguyễn Trường Tộ (Việt Nam)

Nhạc Phi (Trung Quốc)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Phạm Nguyễn Du (Việt Nam)

Phùng Duyên Kỷ (Trung Quốc)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Shigeno no Sadanushi (Nhật Bản)

Tào Tuyết Cần (Trung Quốc)

Tân Khí Tật (Trung Quốc)

Tần Quán (Trung Quốc)

Thái Thân (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tống Kỳ (Trung Quốc)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Triệu Cát (Trung Quốc)

Trương Tiên (Trung Quốc)

Tùng Thiện Vương (Việt Nam)

Tư Mã Quang (Trung Quốc)

Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Yên Dĩ Quân (Trung Quốc)