Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
20 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (17 bài)
- Trương Việt Linh (16 bài)
- Xuân Diệu (11 bài)
- Vũ Ngọc Liễn (4 bài)
- Yến Lan (1 bài)
Tạo ngày 07/09/2011 22:07 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/09/2011 22:14 bởi hongha83
Đào Tấn 陶晉 (1845-1907) vốn tên Đào Đăng Tấn, tự Chỉ Thúc 止叔, hiệu Mộng Mai và Tô Giang, biệt hiệu Tiểu Linh Phong và Mai Tăng. Lúc nhỏ, ông được may mắn thọ giáo cụ Tú Nguyễn Diêu, người làng Nhơn Ân, nay là thôn Nhơn Ân xã Phước Thuận cùng huyện, không những được thầy dạy chữ để đi thi mà còn đào tạo thành một nhà soạn tuồng. Năm 19 tuổi, lúc còn học với thầy, ông soạn tuồng đầu tay Tân Dã Đồn, nổi tiếng từ ấy. Năm 23 tuổi, ông đậu Cử nhân khoa Đinh Mão (1868). Năm 1871, Tự Đức thứ 24, ông được sơ bổ Điển tịch, sung vào Hiệu thư ở Nội các, tức hội nhà văn của triều đình, lo việc biên soạn và sáng tác, do vua Tự Đức làm chủ toạ. Ông làm quan trải ba triều Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái; từ chức Điển tịch, hai lần Thừa Thiên phủ doãn, hai lần Tổng đốc An Tĩnh (Nghệ An – Hà Tĩnh), hai lần Th…