23.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
13 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 17/10/2014 21:20 bởi hongha83
Cao Xuân Dục 高春育 (1843-1923) tự Tử Phát 子發, hiệu Long Cương 龍崗, Cổ Hoan, Đông Cao, là quan đại thần triều Nguyễn, quê xã Cao Xá, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông đã trải các chức quan Đông các Đại học sĩ, Quốc sử quán Tổng tài, Học bộ Thượng thư, Phụ chính Đại thần kiêm quả Quốc Tử Giám sự vụ, tước An Xuân tử.

Tác phẩm:
- Người đời nên biết
- Quốc triều hương khoa lục
- Đại Nam dư địa chí ước biên
- Đại Nam chính biên liệt truyện
- Viêm giao trưng cổ ký
- Quốc triều luật lệ toát yếu
- Long Cương văn tập
- Đại Nam nhất thống chí