Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Học Lạc (17 bài)
- Phạm Vụ Mẫn (1 bài)
- Cao Xuân Dục (13 bài)
- Trần Ngọc Dư (29 bài)
- Nguyễn Trọng Hợp (3 bài)
Tạo ngày 23/12/2018 10:38 bởi tôn tiền tử
Phạm Viết Cang (1842-1896) thường gọi là Tú Cang, người làng Chánh Lộ (nay là xã Tư Chánh, Tư Nghĩa) trong một gia đình khoa bảng, anh là Phạm Viết Di và cháu là Phạm Trinh đều đỗ cử nhân. Ông nổi tiếng tài hoa, tuy chỉ đỗ tú tài khoa Tân Dậu (1861) cũng đã được công nương Thu Hương, cháu ngoại vua Thiệu Trị chịu theo về Quảng Ngãi để làm thứ thất cho ông. Ông qua đời ngày 27 tháng 7 năm Bính Thân (1896) tại An Phú (Sơn Nam, Sơn Tịnh), mộ phần hiện ở nguyên quán xã Tư Chánh, gần xã thị tứ Cẩm Thành, phía tây nam tỉnh lị Quảng Ngãi.