Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:40

Càng quen mà lại càng đau lèn
Thương kẻ ngồi sau chứ chịu chèn
Cơm chín thì thôi nên bớt lửa
Rượu nồng đã vậy lại thêm men
Đường còn dài nữa đi nào mệt
Chợ đã trưa rồi thấy những chen
Đã mát ruột rồi đừng há miệng
Phải dành lưng vốn để sau nhen


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014