Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:37

Ba đấm cũng như một đạp rồi
Khen ai chịu đấm để ăn xôi
Vo tròn trái bưởi thì khôn khiếp
Kể lể can kê cũng dại đời
Ghe gớm thương chi không nước mắt
Tính toan của phải có mồ hôi
Bán rao chào khách chi cho mệt
Đủ bữa no ngày thế cũng thôi


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014