Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:28

Một sáo ba voi chẳng thấy chi
Thuồng luồng ở cạn cũng là kỳ
Tò vò xây tổ sao tròn đặng
Chiền chiện vào rừng chẳng thấm chi
Cóc đậu đầu đường xem dễ dãi
Ruồi vô bát mật đuổi khôn đi
Tìm sâu vạch lá khen ai khéo
Cá chậu chim lồng cũng có khi


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014