Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:33

Ếch khò đáy giếng khéo xôn xao
Ve réo trên cây cũng rêu rao
Réo rắt con chim hay hót gió
Vuốt hàm ông cọp lại không sao
Dê kia đành phận thì kêu bé
Mèo nọ trêu ngươi hãy cứ ngao
Hiềm nỗi đầu lươn nào quản lấm
Nồi canh chớ để lộn sâu vào


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014