Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2014 21:44

Thêm thắt đừng theo nghề vẽ rắn
Hung hăng chớ học thói ngang cua
Tay co nắm chặt lời ngay thẳng
Mắt liếc lem lem việc líu lo
Vẫn biết ít tiền thua mẹo kiện
Mới hay nhiều bột quấy nên hồ
Ở ăn ngẫm lại sau lưng với
Quả phúc tròn vì bởi khéo vo


Nguồn: Tuyển tập thơ Cao Xuân Dục, Nguyễn Văn Nguyên tuyển chọn và dịch chú, NXB Văn học, 2014