14.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
15 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (169 bài thơ)
- Phan Bội Châu (228 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 30/05/2010 23:56 bởi Vanachi
Học Lạc (1842–1915) tên thật là Nguyễn Văn Lạc, hiệu là Sầm Giang, người làng Mỹ Chánh, thuộc tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Trong khuynh hướng thi văn, nhiều nhà nghiên cứu văn học xếp Học Lạc vào các nhà thơ có khuynh hướng trào phúng và châm biếm.