24.50
Nước: Việt Nam (Cận đại)
17 bài thơ
Tạo ngày 30/05/2010 23:56 bởi Vanachi
Học Lạc (1842-1915) tên thật là Nguyễn Văn Lạc, hiệu là Sầm Giang, người làng Mỹ Chánh, thuộc tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Trong khuynh hướng thi văn, nhiều nhà nghiên cứu văn học xếp Học Lạc vào các nhà thơ có khuynh hướng trào phúng và châm biếm.