Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Học Lạc (17 bài)
- Phạm Viết Cang (1 bài)
- Cao Xuân Dục (13 bài)
- Trần Ngọc Dư (29 bài)
- Nguyễn Trọng Hợp (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/04/2022 08:36 bởi tôn tiền tử
Phạm Vụ Mẫn 范務敏 (1842-?) quê xã Dịch Diệp, huyện Chân Ninh, nay là thôn Dịch Diệp, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Ông đỗ cử nhân khoa Đinh Mão niên hiệu Tự Đức thứ 20 (1867), làm quan đến Án sát Quảng Bình, rồi Án sát Nam Định. Năm 1883, quân Pháp đánh chiếm Nam Định, ông cáo quan về quê nuôi mẹ, triều đình lệnh cho ông ra giữ nguyên chức. Năm 1884, triều đình ký hiệp ước nhượng bộ giặc, ông nộp ấn tín rồi theo nghĩa quân Tạ Hiện 謝現. Khi cuộc khởi nghĩa Tạ Hiện thất bại, ông về quê sống trong đau buồn cho tới khi mất.