Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
107 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (21 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 23/12/2019 12:30 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Huyền (6/1/1930 - 2003) bút danh Võ Hoàng, Mai Thanh, Lê Vũ Hoàng, là một nhà nghiên cứu văn học và Hán Nôm, quê xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông nhiều năm dạy học, là thành viên Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, nguyên Uỷ viên thường vụ (khoá 1), Uỷ viên thư ký (khoá 2), Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Phê bình Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh, tỉnh Nam Hà.

Tác phẩm:
- Phạm Thận Duật cuộc đời và tác phẩm (NXB Khoa học xã hội, 1991)
- Thơ văn Bùi Kỷ (NXB Khoa học xã hội, 1994)
- Nguyễn Khuyến tác phẩm (1984)
- Thơ văn Phạm Văn Nghị (NXB Khoa học xã hội, 1979)
- Tú Xương tác phẩm và giai thoại (chủ biên, Hội Văn học Nghệ thuật, 1986)
- Thơ văn yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh (chủ biên, 1982)
- Truyện Trạng Lợn (1987)
-…

 

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Văn Dị (Việt Nam)

Doãn Khuê (Việt Nam)

Đỗ Bỉnh Thành (Việt Nam)

Đỗ Huy Liêu (Việt Nam)

Nguyễn Công Giai (Việt Nam)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

Phạm Đăng Phổ (Việt Nam)

Phạm Thận Duật (Việt Nam)

Phạm Văn Nghị (I) (Việt Nam)

Phạm Vụ Mẫn (Việt Nam)

Tào Mạt (Việt Nam)

Trần Bích San (Việt Nam)

Vũ Công Tự (Việt Nam)

Vũ Phạm Khải (Việt Nam)

 1. Ẩm đạo
  1
 2. Bệnh trung tác
  1
 3. Canh Ngọ đông sơ chí Rã thị thư vu Chiêu An đường
  1
 4. Canh Ngọ xuân nguyên thí bút
  1
 5. Chu hành
  1
 6. Do Chế giang phiếm chu hồi chí Nghệ An
  1
 7. Dữ Hà Nội Bắc Ninh Sơn Tây tam đại đốc hoan ẩm tức tịch thư hoạ
  1
 8. Đề Hoa Lư Đinh đế từ
  1
 9. Đề Hoa Lư Lê đế từ
  1
 10. Đề nội các
  1
 11. Đề Trà Tu Trần Nhật Duật thái phó từ
  1
 12. Đề Tượng sơn Lê Niệm tướng quân từ
  1
 13. Đông chí ký sự
  1
 14. Đông chí thuật hoài
  2
 15. Gia thân song thọ bái khánh
  1
 16. Hạ môn sinh đăng khoa Thừa Thiên trường
  1
 17. Hoạ Cao Khải vịnh Nhạc Vũ Mục sự
  1
 18. Hồ tân liễu lãng
  1
 19. Lưu tặng Quỳnh Lưu nhiếp doãn
  1
 20. Mậu Thìn xuân nguyên thí bút
  1
 21. Nguyên nhật thích tiếp Lạng - Bằng quân thứ hồng kỳ hiến tiệp thi dĩ hỷ
  1
 22. Quá Dạ Lĩnh ngộ vũ
  1
 23. Quá Hoành Sơn
  1
 24. Rã thị thư biệt
  2
 25. Sơn trung hàn thậm My Khê Phạm ông dĩ bào tặng thư tạ
  1
 26. Tái quá Bạch Thông châu đồn
  1
 27. Tái quá Thông Hoá Na Cù nhị đồn
  1
 28. Tam bổ sử quán ngụ quán chi đông hiên thư trình toạ quán chư quân tử
  1
 29. Tam bổ sử quán thư thị đồng liệt
  1
 30. Tam Đăng Phạm ông phỏng cập thư tạ
  1
 31. Tặng Kim Cổ hoàng giáp Vũ Nhự
  1
 32. Tân Hợi xuân nguyên thí bút
  1
 33. Thuật hoài
  1
 34. Thuý Hoa sơn
  1
 35. Tiễn Nghĩa Trai tiên sinh vãng Quảng Nam tiễu tây
  1
 36. Tiễn nguyên kinh doãn Nguyễn Văn Tường chi Thành Hoá khâm phái chú thố Cam Lộ tẩu bút thứ vận
  1
 37. Tiễn nguyên Nam Định đốc học Doãn Khuê hồi lỵ
  1
 38. Tiễn Tam Đăng phó bảng Phạm Văn Giảng
  1
 39. Tiễn Tam nguyên Trần Hy Tăng chi Thăng Bình
  1
 40. Tiễn trí sự kinh doãn Nguyễn Công Trứ
  1
 41. Tình đê
  1
 42. Tình viện
  1
 43. Tống đồng quận Bình Thuận đốc học La Đức Điển hồi kha
  1
 44. Tống Hà Nội án sát
  1
 45. Tống tiến sĩ Nguyễn Văn San, Ngô Văn Độ chi hậu bổ
  2
 46. Trung thu ngoạ bệnh thù hữu nhân ký tặng
  1
 47. Vãn chưởng ấn La Mai Tống Đức Viên
  1
 48. Vãn cữu Phạm tiên sinh
  1
 49. Xuân nhật đồng tú tài sổ thập đăng Nộn Hồ Nộn Liễu sơn đình hội tập sĩ nhân nguyên xướng
  2