Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
24 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lã Xuân Oai (2 bài)
- Dương Khuê (24 bài)
- Trương Vĩnh Ký (3 bài)
- Nguyễn Cao (4 bài)
- Tống Duy Tân (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/08/2005 17:10 bởi Vanachi
Trần Bích San 陳璧山 (1840-1877) tự Vọng Nghi, hiệu Mai Nham, vua Tự Đức còn ban tên Hy Tăng, người đời gọi ông là Tam nguyên Vị Xuyên. Ông người làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh, nay là phường Vị Hoàng. Cha ông là phó bảng Trần Đình Khanh tức Trần Doãn Đạt.

Thuở nhỏ, Trần Bích San từng theo học hoàng giáp Phạm Văn Nghị, thầy đổi tên cho là Bích San. Năm Giáp Tý (1864), ông đỗ đầu kỳ thi hương. Năm sau, ông đỗ đầu thi hội và thi đình, cho nên người đương thời gọi ông là Tam nguyên Vị Xuyên, vua Tự Ðức ban cho hiệu là Hy Tăng.

Hơn 10 năm làm quan dưới triều Tự Đức, ông lần lượt giữa các chức vụ: Tu soạn viện hàn lâm, Án sát Bình Định, Biện lý bộ Hộ, Tuần phủ Hà Nội... Trong khoảng thời gian ấy, có lần ông làm phó chủ khảo trường thi hương Thừa Thiên (1868). Khi ra đề thi gợi ý …

 

Mai Nham thi thảo - 梅岩詩草

Vịnh Kiều