25.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
60 bài thơ
Tạo ngày 12/08/2005 17:10 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/03/2020 00:29 bởi tôn tiền tử
Trần Bích San 陳碧珊 (1840-1877) tự Vọng Nghi 望沂, hiệu Mai Nham 梅岩, vua Tự Đức còn ban tên Hy Tăng 希曾, người đời gọi ông là Tam nguyên Vị Xuyên. Ông người làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh, nay là phường Vị Hoàng. Cha ông là phó bảng Trần Đình Khanh tức Trần Doãn Đạt.

Thuở nhỏ, Trần Bích San từng theo học hoàng giáp Phạm Văn Nghị, thầy đổi tên cho là Bích San. Năm Giáp Tý (1864), ông đỗ đầu kỳ thi hương. Năm sau, ông đỗ đầu thi hội và thi đình, cho nên người đương thời gọi ông là Tam nguyên Vị Xuyên, vua Tự Ðức ban cho hiệu là Hy Tăng.

Hơn 10 năm làm quan dưới triều Tự Đức, ông lần lượt giữa các chức vụ: Tu soạn viện hàn lâm, Án sát Bình Định, Biện lý bộ Hộ, Tuần phủ Hà Nội... Trong khoảng thời gian ấy, có lần ông làm phó chủ khảo trường thi hương Thừa Thiên (1868). Khi ra đề thi…

 

Mai Nham thi thảo - 梅岩詩草

Vịnh Kiều

Tuyển tập chung