Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2020 15:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2020 19:34

病述

寒風如剪雨如絲,
病骨蹉跎半欲癡。
虛室但教扃小戶,
片帆何日掛天涯。
故知湖海皆吾事,
豈向閨房學女兒。
雪裡羅浮春已到,
瞿梅數點放疏枝。

 

Bệnh thuật

Hàn phong như tiễn vũ như ti,
Bệnh cốt sa đà bán dục si.
Hư thất đãn giao quynh tiểu hộ,
Phiến phàm hà nhật quải thiên nhai.
Cố tri hồ hải giai ngô sự,
Khởi hướng khuê phòng học nữ nhi.
Tuyết lý la phù xuân dĩ đáo,
Cù mai sổ điểm phóng sơ chi.

 

Dịch nghĩa

Gió lạnh như cắt, mưa như tơ giăng
Cơn bệnh dây dưa, nửa mê nửa tỉnh
Nhà trống phải cài then cửa nhỏ
Cánh buồm ngày nào mới được giương tới chân trời
Vẫn biết việc rong ruổi là phận sự của mình nơi hồ hải
Đâu dám theo thói nhi nữ ở chốn buồng the
Tuyết đã dăng màn, xuân đã đến đó
Cây mai gầy đã nhú lên mấy mầm


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Gió hàn cắt thịt, mưa buông tơ
Cơn bệnh mê man mãi đến giờ
Nhà trống, cửa sài còn cố đóng
Chân mây, buồm gió luống mong chờ
Thường tình phận gái nơi khuê các
Sự nghiệp làm trai chí hải hồ
Sương tuyết dăng màn xuân đã đến
Mai gầy đôi nhánh nhú mầm thưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa giăng, gió lạnh, rét ghê, chà.
Mê, tỉnh khật khừ, bệnh quá ta.
Cửa nhỏ mong nhà không gió lộng,
Buồm căng mơ cảnh đáp trời xa.
Ruổi rong hồ hải, đời trai chứ,
Ru rú buồng the, phận nữ à.
Tuyết đã giăng màn, xuân đã đến,
Mai gầy đã nhú mấy mầm nha.


05/4/2020
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió hàn cắt thịt, cánh mưa bay,
Cơn bệnh dây dưa mãi đến nay.
Nhà trống phải cài then cửa nhỏ,
Buồm con nào lúc đến chân mây?
Đã hay hồ hải phần nam tử,
Đâu lại phòng khuê chuyện nữ nhi.
Tuyết đã dăng màn xuân đã đến,
Mai gầy vừa nhú một đôi chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời