45.00
101 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 30/05/2020 21:46 bởi Vanachi
Việt Nam bách gia thi là tập thơ gồm 100 bài thơ chữ Hán của 100 tác giả Việt Nam tương đối tiêu biểu từ thế kỷ X đến thế kỷ XX do nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh tuyển chọn, dịch thơ. Các bài thơ được sắp xếp theo thứ tự năm sinh của tác giả. Sách in 1000 cuốn, do NXB Văn hoá Sài Gòn xuất bản, 5-2005.

 

 1. Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư)
  14
 2. Ngọc lang quy (Khuông Việt thiền sư)
  13
 3. Thị đệ tử (Vạn Hạnh thiền sư)
  19
 4. Truy tán Vạn Hạnh thiền sư (Lý Nhân Tông)
  11
 5. Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt)
  25
 6. Cáo tật thị chúng (Mãn Giác thiền sư)
  17
 7. Kệ thị tịch (Đạo Hạnh thiền sư)
  7
 8. Ngôn hoài (Không Lộ thiền sư)
  17
 9. Cảm hoài kỳ 1 (Bảo Giám thiền sư)
  7
 10. Cảm hoài kỳ 2 (Bảo Giám thiền sư)
  6
 11. Hưu hướng Như Lai (Quảng Nghiêm thiền sư)
  10
 12. Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh (Trần Thái Tông)
  5
 13. Dưỡng chân (Tuệ Trung thượng sĩ)
  5
 14. Cung viên xuân nhật ức cựu (Trần Thánh Tông)
  7
 15. Tụng giá hoàn kinh sư (Trần Quang Khải)
  9
 16. Xuân nhật tức sự (Huyền Quang thiền sư)
  14
 17. Xuân hiểu (Trần Nhân Tông)
  16
 18. Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão)
  24
 19. Điếu tẩu (Trần Quang Triều)
  6
 20. Hoá Châu tác (Trương Hán Siêu)
  6
 21. Giang hành (Nguyễn Sưởng)
  6
 22. Vãn cảnh (Mạc Đĩnh Chi)
  8
 23. Cam Lộ tự (Trần Minh Tông)
  10
 24. Lâm chung thị ý (Phạm Tông Mại)
  6
 25. Thu nhật ngẫu thành (Nguyễn Tử Thành)
  6
 26. Tống nhân bắc hành (Nguyễn Ức)
  4
 27. Thanh Lương giang (Chu Văn An)
  10
 28. Đề Hạng Vương từ (Hồ Tông Thốc)
  6
 29. Đề Cam Lộ tự (Phạm Sư Mạnh)
  6
 30. Tống Phạm công Sư Mạnh bắc sứ (Lê Quát)
  5
 31. Sơn trung ngẫu thành (Trần Nguyên Đán)
  3
 32. Đề thu giang tống biệt đồ (Trần Đình Thâm)
  6
 33. Đường Việt lưỡng Thái Tông (Trần Thái Tông)
  6
 34. Đáp bắc nhân vấn An Nam phong tục (Hồ Quý Ly)
  7
 35. Tuyệt mệnh thi (Lưu Thường)
  6
 36. Đề tư đồ Trần Nguyên Đán từ đường (Trần Nghệ Tông)
  4
 37. Đề Đường Minh Hoàng dục mã đồ (Chu Đường Anh)
  3
 38. Vũ Lâm động (Lê Liêm)
  6
 39. Quá Phong Khê (Trần Lôi)
  4
 40. Vô ý (Lê Cảnh Tuân)
  3
 41. Khách xá (Nguyễn Phi Khanh)
  4
 42. Đề Tây Đô thành (Nguyễn Mộng Trang)
  4
 43. Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung)
  37
 44. Thính vũ (Nguyễn Trãi)
  19
 45. Đăng Phật Tích sơn (Phùng Khắc Khoan)
  3
 46. Vấn ngư giả (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  4
 47. Thuận Hoá vãn thị (Nguyễn Hiển Tông)
  4
 48. Hưng An tức cảnh (Nguyễn Công Cơ)
  2
 49. Hàm Đan hoài cổ (Nguyễn Công Hãng)
  3
 50. Lư khê nhàn điếu kỳ 4 (Mạc Thiên Tích)
  2
 51. Kim Dự lan đào (Nguyễn Cư Trinh)
  1
 52. Sĩ các hữu chí (Nguyễn Sưởng)
  1
 53. Ký hữu (Ngô Thì Sĩ)
  1
 54. Du Bích Đào động (Lê Quý Đôn)
  3
 55. Xuân nhật mạn hứng (Nguyễn Phước Dục)
  4
 56. Thư hoài (Ngô Thế Lân)
  3
 57. Khuất Nguyên (Phạm Lam Anh)
  2
 58. Đề Lễ công từ (Lâm Tấn)
  1
 59. Ngư tiều canh mục kỳ 2 (Ninh Tốn)
  1
 60. Quá Nhĩ hà quan Bắc binh cổ luỹ (Đoàn Nguyễn Tuấn)
  4
 61. Chiêu Quân mộ (Phan Huy Ích)
  4
 62. Hà Bắc đạo trung (Lê Quang Định)
  2
 63. Đối kỳ (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 64. Gia Định tam thập cảnh - Liên Chiểu miên âu (Trịnh Hoài Đức)
  2
 65. Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du)
  44
 66. Nguyệt dạ ca kỳ 1 (Hồ Xuân Hương)
  8
 67. Hạ nhật giao hành (Phạm Đình Hổ)
  5
 68. Thất thập tự thọ (Nguyễn Công Trứ)
  5
 69. Bắc Thành ngộ hương nhân (Trương Hảo Hợp)
  1
 70. Thu dạ độc khởi (Phan Thanh Giản)
  1
 71. Thất thập tự thọ (Nguyễn Văn Siêu)
  2
 72. Di Đào đốc bộ (Phạm Văn Nghị (I))
  3
 73. Tự thuật kỳ 1 (Bùi Hữu Nghĩa)
  4
 74. Điếu Nguyễn Trung Trực (Huỳnh Mẫn Đạt)
  5
 75. Quá Dục Thuý sơn (Cao Bá Quát)
  9
 76. Ngư trang (Trần Tiễn Thành)
  1
 77. Tuyệt mệnh thi (Nguyễn Hữu Huân)
  12
 78. Độc Nguyễn Đình Chiểu điếu nghĩa dân trận tử quốc ngữ văn (Tùng Thiện Vương)
  4
 79. Châu Giang kỷ kiến (Phạm Phú Thứ)
  2
 80. Viễn vọng hữu hoài (Trần Thiện Chánh)
  1
 81. Điếu Phan Thanh Giản (Nguyễn Đình Chiểu)
  3
 82. Vịnh Dương Quý Phi (Nguyễn Tư Giản)
  3
 83. Quá Di Đà tự (Đặng Huy Trứ)
  3
 84. Độc Thuý Kiều truyện cảm tác (Nguyễn Xuân Ôn)
  1
 85. Thư hoài thị Dinh Điền phó sứ Bùi Bá Xương (Nguyễn Thông)
  3
 86. Trách dụ xuất thú (Nguyễn Cao)
  2
 87. Tuyệt mệnh thi (Hồ Huân Nghiệp)
  5
 88. Quá Chiến than (Nguyễn Quang Bích)
  2
 89. Đề “Minh Bột di ngư” tập hậu (Nguyễn Trọng Hợp)
  2
 90. Giáp Thân trung thu ngụ Hà Nội hữu cảm ký đồng niên cử nhân Ngô (Kim Cổ nhân) (Nguyễn Khuyến)
  3
 91. Tự thuật (Tống Duy Tân)
  1
 92. Quá Hải Vân quan (Trần Bích San)
  8
 93. Thu hoài kỳ 8 (Nguyễn Lộ Trạch)
  2
 94. Thu quy Gia Định (Trương Gia Mô)
  1
 95. Tặng Trần Thai Xuyên kỳ 1 (Phan Bội Châu)
  3
 96. Đề Dục Thuý sơn kỳ 2 (Nguyễn Thượng Hiền)
  4
 97. Đà Nẵng cảm hoài (Trần Quý Cáp)
  3
 98. Kinh thành nguyên đán (Phan Chu Trinh)
  3
 99. Cảm tác (Huỳnh Thúc Kháng)
  2
 100. Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 4 (Ngô Đức Kế)
  4
 101. Nạn hữu xuy địch (Hồ Chí Minh)
  9