Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
8 bài thơ, 16 bài dịch
2 người thích
Tạo ngày 15/03/2005 11:01 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/04/2007 18:53 bởi Vanachi
Huỳnh Thúc Kháng 黃叔沆 (1875-1947) tự Giới Sanh, hiệu Mính Viên 茗園, quê làng Thạnh Bình, huyện Tiên Phước, Quảng Nam - Đà Nẵng, đậu tiến sĩ, không làm quan, là một trong những người cầm đầu phong trào Duy tân tự cường đầu thế kỷ ở Trung Kỳ. Năm 1908, bị thức dân Pháp bắt, kết án “trảm giam hậu” (chém nhưng còn giam đã) sau chuyển thành chung thân và “bất đắc ân xá” đày đi Côn Đảo. Đến 1921 thì được tha về, làm Nghị trượng Viện dân biểu Trung Kỳ một thời gian ngắn rồi cáo từ để làm báo Tiếng dân với cương vị chủ bút. Báo Tiếng dân là một tờ báo yêu nước tiến bộ, có uy tín lớn trong nhân dân. Sau Cách mạng Tháng tám, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, có lúc quyền Chủ tịch nước.

 

Thơ dịch tác giả khác