Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (239 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/01/2019 10:33 bởi tôn tiền tử
Dương Đình Thưởng (?-1918) còn gọi là Dương Thưởng, là một chí sĩ cách mạng, anh ruột của chí sĩ Dương Đình Thạc, quê ở làng Trường An, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là một trong những người phát động phong trào Duy Tân ở Quảng Nam vào các năm 1904 - 1908. Cả hai anh em ông cùng đỗ tú tài đồng khoa nên đương thời gọi là Tú Dương. Bạn đồng học trong tỉnh thời đó gọi là “nguyên phương quý phương”.

Hai anh em ông đều nhiệt thành yêu nước. Năm Đinh Mùi (1907), hai anh em ông cùng với nhân dân phủ Tam Kỳ làm đơn tố cáo bọn cường hào ác bá chánh phó Tổng, Tri phủ, cùng việc Án sát rồi Tổng đốc Quảng Nam là Từ Thiệp (phó chủ khảo) cùng Tạ Tương (chánh chủ khảo) là hễ ai có tiền hối lộ thì đậu - dù học dở, còn người học giỏi, con nhà nghèo…