Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Côn Đảo (5)
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2013 22:02

崑島書懷

青山三面枕平疇,
一帶瀘河入海流。
諸父諸兄居聚地,
某丘某樹少年遊。
一枝自信鷯巢穩,
萬里那堪鶴夢愁。
多少去時新植桂,
可無翠竿傲寒秋。

 

Côn Đảo thư hoài

Thanh sơn tam diện chẩm bình trù,
Nhất đới Lô hà nhập hải lưu.
Chư phụ chư huynh cư tụ địa,
Mỗ khâu mỗ thụ thiếu niên du.
Nhất chi tự tín liêu sào ổn,
Vạn lý na kham hạc mộng sầu.
Đa thiểu khứ thì tân thực quế,
Khả vô thuý cán ngạo hàn thu.


Nguồn: Tuyển tập thơ Hán-Việt (nhiều tác giả), Đông Xuyên tuyển dịch, Cảo Thơm, 1975

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Đồng phẳng vây quanh ba mặt đồi,
Sông Lô một dải chảy ra khơi.
Đây cha, đây chú, ngày xưa họp,
Này núi, này cây, thuở bé chơi.
Tưởng đó một cành chim làm tổ!
Ngờ đâu muôn dặm hạc xa vời...!
Ít nhiều cội quế trồng khi trước
Được mấy nhành thu ngạo nghễ tươi?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ruộng phẳng vây quanh ba mặt non,
Sông Lô một dải chảy xuôi dòng.
Các cha, các chú, ngày xưa tụ,
Đây núi, đây cây, thuở bé chơi.
Cành một tự tin liêu tổ ổn! (1)
Ngờ đâu muôn dặm hạc mơ vời.
Ít nhiều quế mới trồng khi trước
Có mấy cành cưỡng lại lạnh thu?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời