Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Huỳnh Thúc Kháng (32 bài)
- Phan Kế Bính (10 bài)
- Kỳ Đồng (21 bài)
- Lê Đại (4 bài)
- Đông Châu (1 bài)
Tạo ngày 18/06/2020 17:48 bởi tôn tiền tử
Hồ Tá Bang (1875-1943) là một nhà cải cách duy tân thời cận đại, và là một trong sáu thành viên sáng lập trường Dục Thanh và công ty Liên Thành hồi đầu thế kỷ XX. Ông sinh năm Ất Hợi (1875) tại làng Kế Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Sau ông dời vào cư ngụ ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Thời niên thiếu ông theo học chữ Hán và chữ quốc ngữ nhưng không đi thi. Năm Mậu Tuất (1898), ông làm ký lục tại Toà sứ Phan Thiết, sau đổi về làm ở Toà sứ Hội An.

Khoảng năm Ất Tỵ (1905), trên đường vào Nam làm cuộc vận động duy tân, Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng có đến ngụ tại Ngoạ Du sào của Nguyễn Thông (khi ấy đã mất) ở Phan Thiết. Do chịu ảnh hưởng tư tưởng của nhà duy tân Nguyễn…