Tặng Trần Quý Cáp

Đồng niên như xuân thụ, cổ thi khởi đổ hư nguyện tại, Giang Kiều tặng tống sổ ngôn, liễu sắc thanh tuỳ ly khách nhãn;

Loạn thế thức trung thần, kim nhật thả vi nhất giải dã, trần lộ gian lao kỷ tải, tây phong bạch tận cố nhân đầu.


Tháng 5 năm Bính Ngọ 1906, Trần Quý Cáp nhậm chức giáo thụ phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Thúc Kháng có câu đối này tặng bạn.

Nguồn: Trần Quý Cáp, chí sĩ Duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng, Phòng Văn hoá - Thông tin Điện Bàn, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Liên

Bạn đồng niên như là cây mùa xuân tươi tốt, thơ xưa há phải hư ngôn, Giang Kiều đưa tặng đôi lời, sắc liễu xanh xanh theo mắt người ly khách;

Đời loạn mới hay người trung liệt hiếm hoi, ngày nay dễ mà giải đáp, thế lộ éo le mấy lúc, gió tây hiu hắt bạc đầu bạn cố nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đồng niên tươi tốt cây xuân nhà,
Há phải thơ xưa lời ảo qua?
Đưa tặng Giang Kiều đôi lời đẹp,
Xanh xanh sắc liễu mắt người xa.

Đời loạn mới hay tôi nghĩa trung,
Ngày nay giải đáp dễ đâu cùng?
Mấy khi thế lộ gian lao thế,
Đầu bạc hắt hiu gió thổi bùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời