贈陳台川其一

自別春城六暑週,
又磨狂眼檢前遊。
親朋海闊天長夢,
風水雲吞霧吐秋。
有酒有花人未暇,
無風無雨客偏愁。
誰家朗誦三都賦,
一遍梅花一上頭。

 

Tặng Trần Thai Xuyên kỳ 1

Tự biệt xuân thành lục thử chu,
Hựu ma cuồng nhãn kiểm tiền du.
Thân bằng hải khoát thiên trường mộng,
Phong thuỷ vân thôn vụ thổ thu.
Hữu tửu hữu hoa nhân vị hạ,
Vô phong vô vũ khách thiên sầu.
Thuỳ gia lãng tụng “Tam đô phú”,
Nhất biến mai hoa nhất thướng đầu.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sáu mùa phượng nở biệt kinh đô,
Dụi mắt nhìn lui bước cựu du.
Bè bạn xa xăm trời biển mộng,
Non sông mờ mịt khói mây thu.
Có hoa có rượu người đâu rỗi,
Không gió không mưa khách những sầu.
Bài phú “Tam đô” ai mải miết,
Ngâm xong tóc đã bạc phơ đầu.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáu mùa phượng nở rời kinh,
Nhìn lui dụi mắt bước mình cựu du.
Mộng biển trời bạn xa mờ,
Non sông bao phủ khói thu mây ngàn.
Có hoa rượu người đâu nhàn,
Không mưa không gió khách than những sầu.
“Tam đô” nhà ai tụng sâu,
Ngâm xong tóc ở trên đầu bạc phơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáu mùa phượng nở biệt thành xuân
Dụi mắt chuyện xưa ngoảnh lại nhìn.
Bè bạn xa xôi trời mộng cách,
Gió sương mù mịt khói thu dâng.
Có hoa có rượu người thêm chán,
Không gió không mưa khách lại buồn.
Bài phú Tam Đô ai tụng mãi,
Ngâm xong tóc đã nhuốm màu sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời