囚中況

長夜漫漫滯曙暉,
妖雲成陣滿空飛。
幾囘呵壁吟哀郢,
又此中泥賦式微。
馬齒崔人頻顧影,
蟬聲到枕一沾衣。
登山臨水無窮意,
客與寒秋一度歸。

 

Tù trung huống

Trường dạ man man trệ thự huy,
Yêu vân thành trận mãn không phi.
Kỷ hồi a bích ngâm “Ai Dĩnh”,
Hựu thử trung nê phú “Thức vi”.
Mã xỉ thôi nhân tần cố ảnh,
Thiền thanh đáo chẩm nhất triêm y.
Đăng sơn lâm thuỷ vô cùng ý,
Khách dữ hàn thu nhất độ quy.

 

Dịch nghĩa

Đêm dài dằng dặc làm ngưng trệ ánh sáng ngày:
Những vầng mây yêu nghiệt kết thành đoàn bay đầy trời.
Bao lần nạt vách mà ngâm bài “Ai Dĩnh”,
Lại trong cảnh vương lầy này mà vịnh bài “Thức vi”.
Răng ngựa giục người thường đoái bóng,
Mỗi lần nghe tiếng ve bên gối là mỗi lần nước mắt đầm đìa ướt cả áo.
Cảnh lên non xuống nước khiến cho ý nghĩ vô cùng,
Lại vừa lúc khách về cùng mùa thu lạnh một lần.


Bài thơ này được viết tại ngục Côn Lôn nhân dịp tiễn một bạn đồng ngục mãn hạn tù ra về. Lúc ấy tác giả và một số đồng chí khác còn bị kêu án chung thân, sau này mới được giảm còn 13 năm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Đêm dài dằng dặc sáng còn lâu,
Mấy trận mây đen kéo mịt mù.
Ai sính ngâm bài kêu vách hỏi,
Thức vi phú khúc bùn sâu.
Giục người ngựa nọ càng thêm tuổi,
Khuấy giác ve kia cố gọi sầu.
Lội nước trèo non lòng bát ngát,
Khách về một độ bạn trời thu.


Bản dịch của chính tác giả.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm dài dằng dặc lâu qua ngày,
Mù mịt đầy trời mây kín bay.
“Ai Dĩnh”, bao lần ngâm nạt vách,
“Thức vi” lầy vướng cố ghi bài.
Giục người răng ngựa thường xem bóng,
Bên gối tiếng ve đẫm lệ sầu.
Xuống nước lên non lòng bát ngát,
Khách về cùng lúc lạnh thu sâu.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đêm dài dằng dặc sáng lâu,
Mây đen mù mịt đầy bầu trời bay.
Bao lần “Ai Dĩnh” vách lay,
“Thức vi” cố vịnh lấy bài lầy vương.
Giục người răng ngựa bóng thường,
Tiếng ve bên gối đẫm vương lệ sầu.
Khách về lúc lạnh thu sâu.
Lên non xuống nước lòng đau vô cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời