Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (196 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

?

35.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
1 trả lời, 5266 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2005 22:53

?!

74.57
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
1 trả lời, 6465 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/10/2005 22:52

Anh phóng Hoa đoàn

25.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
1 trả lời, 4387 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/08/2005 18:13

Bán lộ đáp thuyền phó Ung

34.33
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 9250 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/08/2005 13:31

Bang

44.75
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 7074 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/07/2005 00:06

Bào Hương cẩu nhục

44.50
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 4817 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/09/2005 13:02

Bất miên dạ

53.60
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 7087 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2005 16:26

Bệnh trọng

64.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
3 trả lời, 14657 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2005 19:53

Các báo: Hoan nghênh Uy-ki Đại hội

25.00
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
2 trả lời, 5302 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2005 19:23

Cảm tác

Việt Nam » Cận đại » Hoàng Trọng Mậu
5 trả lời, 937 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 18/09/2018 10:34

Trang trong tổng số 20 trang (196 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: thơ trong tù