自勉

没有冬寒憔悴景,
將無春暖的輝煌。
災殃把我來鍛鍊,
使我精神更健強。

 

Tự miễn

Một hữu đông hàn tiều tuỵ cảnh,
Tương vô xuân noãn đích huy hoàng.
Tai ương bả ngã lai đoàn luyện,
Sử ngã tinh thần cánh kiện cường.

 

Dịch nghĩa

Không có cảnh mùa đông tiêu điều rét mướt,
Sẽ không có mùa xuân ấm áp huy hoàng;
Tai ương rèn luyện ta,
Khiến cho tinh thần ta càng thêm hăng hái.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ví không có cảnh đông tàn,
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân;
Nghĩ mình trong bước gian truân,
Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
183.89
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Nếu không có cảnh đông tàn
Làm sao có được nắng tràn xuân tươi
Gian nan trên bước đường đời
Sẽ càng rèn luyện lòng người thêm hăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
94.22
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Không có đông hàn ghê rét mướt
Nào đâu xuân ấm đẹp huy hoàng
Tai ương càng phải tăng rèn luyện
Chí khí ta thêm được vững vàng

114.27
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Nếu không có cảnh mùa đông tàn lụi
Thì đâu còn rực rỡ cảnh ngày xuân
Đôi tai ấy rèn luyện ta từng bước
Khiến tinh thần thêm hăng hái nhiều hơn.

32.33
Trả lời