Dưới đây là các bài dịch của Pham Ha Vu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bệnh trọng (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Cảm ngoài nóng lạnh trời Hoa
Nội thương đất Việt nước nhà lầm than
Ở tù bệnh khổ muôn vàn
Mà tuy đáng khóc vẫn tràn tiếng ca.

Ảnh đại diện

Anh phóng Hoa đoàn (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Mỹ đi, Anh đến từng đoàn
Khắp nơi tiếp đón hân hoan nhiệt tình
Đến thăm nước bạn chung tình
Ta dành một lối hoan nghênh tuyệt vời.

Ảnh đại diện

Tân Dương ngục trung hài (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Cháu này lại khóc: Oa! Oa!
Người cha trốn lính cứu nhà nước ta
Thân em nửa tuổi nên mà
Phải theo mẹ đến nhà pha thế này

Ảnh đại diện

Nạp muộn (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Hoàn cầu lửa cháy rực trời xanh
Tráng sỹ đua nhau tới trận tiền
Trong ngục người nhàn nhàn quá đỗi
Chí cao nhưng chẳng đáng đồng tiền.

Ảnh đại diện

Tân xuất ngục học đăng sơn (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Mây lồng núi, núi lồng mây
Lòng sông không chút mảy may bụi hồng
Bồi hồi lên đỉnh Tây Phong
Trời Nam trông lại, chạnh lòng nhớ ai.

Ảnh đại diện

Thuỵ bất trước (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Một canh tiếp đến canh hai
Canh hai kết thúc, lại dời canh ba
Băn khoăn, khó ngủ được mà
Lơ mơ canh bốn, gà gà canh năm
Chợp đôi mắt, ngả lưng nằm
Quẩn quanh hồn mộng sao năm cánh vàng.

Ảnh đại diện

Cảnh báo (Thập nhất nguyệt thập nhị nhật) (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Nhân dân trú ẩn xuống hào
Máy bay địch đến ào ào trên không
Người tù rời khỏi lao lung
Số lồng ai nấy đáng mừng làm sao.

Ảnh đại diện

Văn thung mễ thanh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Gạo giã bao đau đớn
Giã xong trắng tựa bông
Người trên đời cũng vậy
Khổ luyện mới thành công.

Ảnh đại diện

Mộ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Chim bay mỏi cánh về rừng
Chòm mây nhẹ lướt giữa tầng không gian
Xay ngô, cô gái xóm ngàn
Ngô xay xong hết, lò than rực hồng.

Ảnh đại diện

Hạn chế (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Khổ đau chẳng mất tự do
Đi ngoài thì cũng không cho cũng sầu
Cửa tù mở, bụng không đau
Cửa tù không mở, bụng đau đã đành.

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối