Dưới đây là các bài dịch của Pham Ha Vu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Rằm Giêng trăng tỏ sáng ngời
Chung nhau liền tiếp nước, trời, sông xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Nửa đêm về sáng trăng ngân đầy thuyền.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Pham Ha Vu

Người xưa cưỡi hạc đi đâu
Đến nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất bao giờ
Ngàn năm mây trắng lững lờ mênh mông
Hàn Dương cây bóng lòng sông
Bãi kia Anh Vũ cỏ trông xanh rờn
Lòng quê lai láng hoàng hôn
Trên sông khói sóng nỗi buồn miên man.

Ảnh đại diện

Quy hứng (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Pham Ha Vu

Dâu già, lá rụng, tằm xong
Bông thơm lúa sớm, béo mòng con cua
Ở nhà nghèo thế mà ưa
Vui chi đất khách cũng thua bằng về.

Ảnh đại diện

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của Pham Ha Vu

Bời bời vận nước mây leo
Cõi Nam mở lượng hướng theo thanh bình
Vô vi thấm tận triều đình
Nước non khắp chốn đao binh không còn.

Ảnh đại diện

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của Pham Ha Vu

Nước vận như mây leo cuồn cuộn
Trời Nam mở hội theo thái bình
Vô vi dùng phép trên cung điện
Khắp chốn chẳng còn có lửa binh.

Ảnh đại diện

Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du): Bản dịch của Pham Ha Vu

Vườn Tây Hồ hoá gò hoang
Bên song thổn thức viếng nàng Tiểu Thanh
Phấn son vùi lấp sao đành
Văn chương không mệnh chưa thành tàn tro
Xưa nay trời hỏi làm ngơ
Nỗi hờn phong vận đôi co cùng người
Ba trăm năm nữa xa vời
Tố Như, ai khóc suốt đời hay không.

Ảnh đại diện

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản (Vương Duy): Bản dịch của Pham Ha Vu

Người nhàn hoa quế rụng rơi
Đêm xuân thanh vắng, trải đồi lặng thinh
Trăng lên chim núi giật mình
Chim kêu lảnh lót, xuân tình dưới khe.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Pham Ha Vu

Bạn từ Hoàng Hạc lên đường
Dương Châu hoa khói xuôi dòng tháng ba
Bóng buồm đã khuất trời xa
Trường Giang một dải chảy qua cõi trời.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Pham Ha Vu

Lầu Hạc về tây bạn cũ rời
Giữa mùa hoa khói xuống Châu Dương
Cánh buồm khuất bóng trời xanh biếc
Chỉ thấy Trường Giang chảy cõi trời.

Ảnh đại diện

Văn thung mễ thanh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Pham Ha Vu

Gạo đem giã rất đớn đau
Giã xong hạt gạo trắng phau bông mềm
Trên đời có chí thì nên
Gian nan ta sẽ luyện rèn thành công.

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]