Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
Tạo ngày 15/08/2020 14:14 bởi tôn tiền tử
Vũ Văn Cảo là một chí sĩ cách mạng khoảng những năm 1930, người làng Đồng Tải, huyện Yên Lão, tỉnh Kiến An. Ông có bài Sà lim oán viết trong ngục thất Hoả Lò khi bị giam tại đây.

 

Tuyển tập chung