18/10/2021 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trần Quý Cáp

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 17:21

 

Phiên âm

Đồng niên như xuân thụ, cổ thi khởi đổ hư nguyện tại, Giang Kiều tặng tống sổ ngôn, liễu sắc thanh tuỳ ly khách nhãn;

Loạn thế thức trung thần, kim nhật thả vi nhất giải dã, trần lộ gian lao kỷ tải, tây phong bạch tận cố nhân đầu.

Bản dịch của Hồng Liên

Bạn đồng niên như là cây mùa xuân tươi tốt, thơ xưa há phải hư ngôn, Giang Kiều đưa tặng đôi lời, sắc liễu xanh xanh theo mắt người ly khách;

Đời loạn mới hay người trung liệt hiếm hoi, ngày nay dễ mà giải đáp, thế lộ éo le mấy lúc, gió tây hiu hắt bạc đầu bạn cố nhân.
Tháng 5 năm Bính Ngọ 1906, Trần Quý Cáp nhậm chức giáo thụ phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Thúc Kháng có câu đối này tặng bạn.

Nguồn: Trần Quý Cáp, chí sĩ Duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng, Phòng Văn hoá - Thông tin Điện Bàn, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Tặng Trần Quý Cáp