與海浦獄中兄弟留別

鶴虫浩劫不堪論,
碩果無多剝後存。
此去何年重覿面,
人生有別最銷魂。
山河破碎身猶健,
髀肉蹉跎氣未吞。
箬向天涯問前路,
雪鴻隨在有泥痕。

 

Dữ Hải Phố ngục trung huynh đệ lưu biệt

Hạc trùng hạo kiếp bất kham luân,
Thạc quả vô đa bác hậu tồn.
Thử khứ hà niên trùng địch diện,
Nhân sinh hữu biệt tối tiêu hồn.
Sơn hà phá toái thân do kiện,
Bễ nhục tha đà khí vị thôn.
Nhược hướng thiên nhai vấn tiền lộ,
Tuyết hồng tuỳ tại hữu nê ngân.


Khi đang bị giam ở nhà lao Hải Phố (Hội An), nghe tin bị đưa đày đi Côn Lôn tháng 8-1908 nhưng chưa biết ngày nào, các anh em trong lao làm tiệc rượu tiễn biệt, có tặng món quà và tiễn thi ca, Huỳnh Thúc Kháng làm bài này và Bài ca lưu biệt lưu giản.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Chim, sâu kiếp nọ nói càng đau,
Quả lớn đông rồi mới chín sau.
Cảnh biệt, năm nào cùng gặp lại,
Người đời buồn nhứt lúc chia nhau.
Non sông be bét thân còn mạnh,
Ngày tháng ta đà khí chửa thâu.
Đường bước, ven trời ai muốn biết,
Hồng đâu móng đỏ tuyết in sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạc sâu kiếp lớn chẳng bàn,
Quả to mới chín sau hàn đông qua.
Năm nào cảnh biệt gặp xa,
Người đời buồn nhứt lúc mà chia tay.
Non sông rách, mạnh thân này,
Tháng ngày ta đã khí đầy chửa thâu.
Chân trời đường bước hỏi đâu,
Tuyết hồng in vết móng sâu đất bùn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời