送西湖先生如西

孤槎一昨渡扶桑,
西海遙遙又此行。
隻手慣從高處著,
半生全爲國羣忙。
論行民約遵盧老,
島入科西吊拿皇。
此地自由花正好,
憑君移種到炎邦。

 

Tống Tây Hồ tiên sinh như Tây

Cô sa nhất tạc độ Phù Tang,
Tây hải dao dao hựu thử hành.
Chích thủ quán tòng cao xứ trước,
Bán sinh toàn vị quốc quần mang.
Luận hành Dân ước tuân Lư lão,
Đảo nhập Khoa tây điếu Nã hoàng.
Thử địa tự do hoa chính hảo,
Bằng quân di chủng đáo Viêm bang.


Tây Hồ tiên sinh tức Phan Chu Trinh, hiệu Tây Hồ, người Quảng Nam, học hay chữ, đỗ Phó bảng, có làm quan với triều đình Huế với chức Thừa biện Bộ Lễ. Sau bỏ quan, hoạt động cách mạng nhưng chủ trương bất bạo động mà chỉ hướng về sự mở mang dân trí. Trong vụ “Kháng thuế” năm 1980, bị bắt đi đày Côn Đảo.

Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Con tàu xưa vượt bể Phù Tang,
Giờ lại Tây Âu một chuyến sang.
Một cánh tay ông cao bốc vác,
Nửa đời việc nước nặng đa mang.
Thuyết hay Dân ước theo Lư học,
Quê cũ Khoa tây điếu Nã hoàng.
Hoa giống tự do nơi ấy tốt,
Nhờ đem về rắc đất Nam bang!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con tàu xưa đến Phù Tang,
Tây Âu nay lại đi sang chuyến này.
Ông vào bốc vác một tay,
Nửa đời việc nước nặng rày đa mang.
Khoa Tây vào điếu Nã hoàng,
Thuyết hay Dân ước theo chàng Lư Thoa (1),
Tự do hoa tốt nơi xa,
Nhờ đem về rắc đất nhà Nam bang!


(1) Tức Jean-Jacques Rousseau viết cuốn Du contrat social (Bàn về Khế ước xã hội, gọi tắt là Dân ước).
Chưa có đánh giá nào
Trả lời