13.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
18 bài thơ, 6 bài dịch
Tạo ngày 19/03/2016 22:09 bởi tôn tiền tử
Ngô Đức Kế 吳德繼 (1878 - 10/12/1929) tên thật là Ngô Bình Viên, hiệu Tập Xuyên 集川, là chí sĩ, và là nhà thơ, nhà báo Việt Nam ở đầu thế kỷ XX. Ông người làng Trảo Nha, thuộc tổng Đoài, huyện Thạch Hà, phủ Hà Thanh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), xuất thân trong một gia đình quan lại nhiều đời. Cha ông là Tả tham tri bộ Lễ Ngô Huệ Liên (?-1912), về sau giữ chức Toản tu Quốc sử quán triều Nguyễn.

Năm 1901, ông dự thi đình, đỗ Á khoa năm Thành Thái thứ 13. Tuy nhiên, ông không ra làm quan mà ở nhà dạy học, đọc tân thư, liên hệ với Phan Bội Châu, và đứng ra đề xướng lối học mới và bài xích cái học từ chương và cử nghiệp. Đồng thời, ông cùng với Lê Văn Huân và Đặng Nguyên Cẩn lập ra Triều Dương thương điếm ở Vinh.

Năm 1908, ông bị Pháp bắt và bị đày ở Côn…

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác