題太原七日光復記其五

要為全國導先河,
天未從人奈若何。
世事不將成敗論,
鄂軍未足羡支那。

 

Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 5

Yếu vị toàn quốc đạo tiên hà,
Thiên vị tòng nhân nại nhược hà.
Thế sự bất tương thành bại luận,
Ngạc quân vị túc tiện Chi Na.

 

Dịch nghĩa

Quyết mở đường dẫn lối cho cả nước,
Nhưng trời chưa chiều người, biết làm sao được?
Việc đời không nên lấy việc thành bại mà bàn,
Đội quân đất Ngạc ở Trung Hoa không đến mức chúng ta phải ao ước.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mở đường cứu nước quyết đi đầu
Trời chửa chiều người lỗi bởi đâu
Thành bại chuyện đời bàn chẳng dễ
Ngạc quân có đáng để ta cầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cứu nước lo dân quyết mở đường,
Trời chưa độ nước biết sao đương?
Việc đời chẳng luận trên thành bại,
Sao lấy Ngạc quân như tấm gương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Lo dân cứu nước mở đường,
Trời chưa độ nước biết đương sao người?
Bại thành chẳng luận trên đời,
Ngạc quân, chớ lấy theo người Trung Hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời