14/07/2024 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 5
題太原七日光復記其五

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 23:36

 

Nguyên tác

要為全國導先河,
天未從人奈若何。
世事不將成敗論,
鄂軍未足羡支那。

Phiên âm

Yếu vị toàn quốc đạo tiên hà,
Thiên vị tòng nhân nại nhược hà.
Thế sự bất tương thành bại luận,
Ngạc quân vị túc tiện Chi Na.

Dịch nghĩa

Quyết mở đường dẫn lối cho cả nước,
Nhưng trời chưa chiều người, biết làm sao được?
Việc đời không nên lấy việc thành bại mà bàn,
Đội quân đất Ngạc ở Trung Hoa không đến mức chúng ta phải ao ước.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mở đường cứu nước quyết đi đầu
Trời chửa chiều người lỗi bởi đâu
Thành bại chuyện đời bàn chẳng dễ
Ngạc quân có đáng để ta cầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 5