題太原七日光復記其三

彈雨槍煙匯一場,
旌旗耀日劍凝霜。
南人城郭南人主,
七日居然萬載長。

 

Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 3

Đạn vũ thương yên hối nhất trường,
Tinh kỳ diệu nhật kiếm ngưng sương.
Nam nhân thành quách, Nam nhân chủ,
Thất nhật cư nhiên vạn tải trường.

 

Dịch nghĩa

Mưa đạn khói súng mù mịt cả một vùng,
Ánh cờ chói nắng, gươm đao sáng quắc.
Thành quách của nước Nam ta, người Nam làm chủ,
Chỉ bảy ngày mà nghiễm nhiên còn mãi vạn năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Súng đạn khói mưa mịt cả vùng
Ngọn cờ nắng chói, kiếm sương ngưng
Nước Nam thành quách, người Nam chủ
Chỉ bảy ngày lưu cả vạn năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói bay mưa đạn mờ sương vùng,
Nắng chói cờ gươm đao sáng trưng.
Thành quách nước Nam, dân chủ đất,
Bảy ngày lưu lại ngàn thu hùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Khói bay mưa đạn mờ sương,
Đao gươm nắng chói sáng trưng cờ đào.
Nước Nam thành quách trời trao,
Bảy ngày lưu lại anh hào ngàn thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời