題太原七日光復記其一

平地何來霹靂聲,
數重地獄劍能鳴。
我南革命英雄史,
千古誰刊鄭達名?

 

Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 1

Bình địa hà lai tích lịch thanh,
Sổ trùng địa ngục kiếm năng minh.
Ngã Nam cách mệnh anh hùng sử,
Thiên cổ thuỳ khan Trịnh Đạt danh?

 

Dịch nghĩa

Giữa đất bằng bỗng đâu vang tiếng sét.
Dưới mấy tầng địa ngục đao kiếm khua rền.
Lịch sử anh hùng cách mạng nước Nam ta,
Tên ông Trịnh Đạt nghìn đời ai xoá được?


Cuối tháng 8 năm 1917, Trịnh Cấn (tức Đội Cấn, tên thật là Trịnh Văn Đạt) cùng binh lính người Việt yêu nước ở trại lính Khố xanh đóng tại Thái Nguyên đã nổi dậy làm binh biến, rồi cùng các tù chính trị được giải thoát, đứng đầu là Lương Ngọc Quyến, dựng cờ khởi nghĩa, chiếm tỉnh lị Thái Nguyên trong 7 ngày (từ 30-8 đến 5-9-1917) rồi thất bại. Ngày 5-1-1918, Đội Cấn bị vây và bị thương ở Pháo Sơn, chung quanh chỉ còn 4 thủ hạ, biết là mọi sự đã hỏng tự bắn vào bụng. Một số người trực tiếp tham gia khởi nghĩa như Đội Giá, Đội Trường, Binh Thiều, Nho Dịch,… bị bắt và đày ra Côn Đảo đã thuật lại diễn biến của cuộc nổi dậy. Theo lời kể đó, năm 1918, Ngô Đức Kế viết một tập ký sự bằng chữ Hán, đề là Thái Nguyên thất nhật quang phục ký. Tập ký đã bị cai ngục Côn Đảo tịch thu, nay chỉ còn lại 6 bài tứ tuyệt đề sau tập ký này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất bằng đâu bỗng sấm gầm vang
Địa ngục mấy tầng tiếng giáo gươm
Trịnh Đạt tên ông nghìn thuở rạng
Anh hùng cách mạng sử trời Nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất bằng sét bỗng rền vang.
Mấy tầng địa ngục khua càn kiếm đao.
Nước Nam cách mạng anh hào
Tên ông Trịnh Đạt khi nào hết danh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đất bằng bỗng sét nổ rền vang,
Địa ngục kiếm đao khua mấy tầng.
Cách mạng nước Nam anh hùng sử,
Tên ông Trịnh Đạt mãi vang danh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời