昔年今日到崑崙其四

昔年今日到崑崙,
杜宇聲聲去國魂。
近日江山何似好,
鯨波秋晚向天翻。

 

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 4

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn,
Đỗ vũ thanh thanh khứ quốc hồn.
Cận nhật giang sơn hà tự hảo,
Kình ba thu vãn hướng thiên phiên.

 

Dịch nghĩa

Ngày này năm trước đến Côn Lôn,
Tiếng chim quyên lanh lảnh gọi hồn xa nước.
Gần đây chẳng hay đất nước có điều gì tốt không?
Sóng kình lúc cuối thu đang phun lên trời.


Nguồn: Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn
Réo rắt chim quyên tiếng gọi hồn
Non nước gần đây sao đó tá
Sóng kình thu muộn cuốn trời phun


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Côn Lôn năm trước ngày nầy
Chim quyên réo rắt nước mây gọi hồn
Sóng kình thu muộn trời phun
Vận may đến với non song chăng là

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày này năm trước đến Côn Lôn,
Nhớ nước chim quyên kêu gọi hồn.
Đất nước chẳng hay điều tốt đẹp?
Sóng kình thu muộn nhắm trời xông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ngày này năm trước Côn Lôn,
Chim quyên nhớ nước gọi hồn sầu đau.
Nước nhà điều tốt có đâu?
Sóng kình thu muộn nhắm bầu trời xông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời