Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ, 24 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 26/06/2020 17:48 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đôn Phục (1878-1954) tự Hy Cán, hiệu Tùng Vân, nguyên quán tỉnh Thanh Hoá, sau ra định cư ở làng La Nội, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Thuở nhỏ ông theo Hán học, đỗ tú tài năm 1906 rồi không thi cử gì nữa. Ông cộng tác với các báo Nam phong, rồi Tri tân của Nguyễn Tường Phượng trong nhiều năm. Phần lớn tác phẩm của ông đều đăng trên 2 tạp chí trên.

Các tác phẩm chính đã in:
- Truyện ông đồ Ba Vẫy (trước đăng trên Nam phong, có bản chữ Nôm)
- Luận ngữ quốc văn giải thích (cùng soạn với Nguyễn Hữu Tiến, 1935)
- Mạnh Tử quốc văn giải thích (cùng soạn với Nguyễn Hữu Tiến, NXB Trung Bắc tân văn)
- Đằng vương các tự diễn nôm (Nam phong, 1933)
- Vấn đề quốc văn (Nam phong số 126, 1928)
- Và nhiều bài khác đăng trong tạp chí Nam phong vào những năm 1924 đến 1935

 

Thơ dịch tác giả khác