Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Tiềm (1 bài)
- Bạch Ngọc Thiềm (8 bài)
- Diệp Thiệu Ông (1 bài)
- Chu Bật (2 bài)
- Diệp Nhân (8 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/10/2008 09:58 bởi hongha83
Từ Nguyên Kiệt 徐元杰 (1196-1245), tự Bá Nhân 伯仁, hiệu Mai Dã 梅野, người Thượng Nhiêu, Tín Châu (nay thuộc Giang Tây). Đỗ tiến sĩ năm 1232. Làm quan đến Công bộ lang. Thơ ông đằm thắm, trong sáng, trữ tình. Tác phẩm: Mai dã tập (12 quyển).

 

Tuyển tập chung