Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (20 bài)
- Án Thù (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (2 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 19/02/2006 11:53 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 18/03/2007 17:17 bởi Vanachi
Trần Đoàn 陳摶 (?-989), còn gọi Trần Đoàn lão tổ, tên chữ Đồ Nam 圖南, hiệu Phù Dao tử 扶搖子, Hy Di tiên sinh 希夷先生, sống vào cuối đời Ngũ Đại, đầu đời Tống. Ông gốc ở Bạc Châu 亳州 (nay thuộc Lộc Ấp 鹿邑 tỉnh 河南 Hà Nam, Trung Quốc), nhưng nơi sinh sống có nhiều ý kiến trái ngược.