Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/08/2008 19:31 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/08/2008 19:32 bởi hongha83
Ông Quyển 翁卷, tự Tục Cổ 續古, Linh Thư 靈舒, năm sinh năm mất không biết rõ, chỉ biết ông sống hơn 60 tuổi, là thi nhân đời Nam Tống (1127-1279), người Lạc Thanh, Ôn Châu (nay là Chiết Giang). Không rõ sinh thời ông làm gì. Tác phẩm gồm Tây Nham tập 西岩集 (1 quyển), Nam Tống quần hiền tiểu tập 南宋群贤小集 (1 quyển).

 

Tuyển tập chung