15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
12 bài thơ, 51 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quang Vũ (177 bài)
- Nguyễn Duy (254 bài)
- Đồng Đức Bốn (66 bài)
- Y Phương (49 bài)
- Nguyễn Đức Mậu (204 bài)
Tạo ngày 03/03/2019 20:50 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Tôn Nhan (1/2/1948 - 31/1/2011) tên thật là Nguyễn Hữu Thành, là một nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo người Việt. Ông sinh tại Cẩm Giàng, Hải Dương, di cư vào Nam năm 1954, là tác giả một số văn tịch giá trị liên quan đến Hán học và văn học Trung Quốc.

Tác phẩm:
- Thánh ca (thơ, Bộ Lạc Mới xuất bản, 1967)
- Lục bát ba câu (thơ, sáng tác từ 1990 đến 1996, chưa xuất bản)
- Từ điển thành ngữ, điển tích Trung Quốc
- Từ điển văn học Trung Quốc (NXB TP Hồ Chí Minh, 1999)
- Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng
- Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc
- Nho giáo Trung Quốc
- Hoài Nam Tử
- Trang Tử - Nam Hoa Kinh
- Kinh Lễ

 

Thánh ca (1967)

Thơ dịch tác giả khác

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (Trung Quốc)

Dương Kế Thịnh (Trung Quốc)

Đặng Túc (Trung Quốc)

Đỗ Tuấn (Trung Quốc)

Hoà Thân (Trung Quốc)

Hoàng Cảnh Nhân (Trung Quốc)

Kim Thánh Thán (Trung Quốc)

Kỷ Quân (Trung Quốc)

Lương Khải Siêu (Trung Quốc)

Lưu Khắc Trang (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lý Hạ (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Nạp Lan Tính Đức (Trung Quốc)

Ông Phương Cương (Trung Quốc)

Ông Quyển (Trung Quốc)

Phó Sơn (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Tào Dần (Trung Quốc)

Tào Phi (Trung Quốc)

Thi Nhuận Chương (Trung Quốc)

Tô Mạn Thù (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Tống Chi Vấn (Trung Quốc)

Tống Uyển (Trung Quốc)

Trần Duy Tùng (Trung Quốc)

Trương Duy Bình (Trung Quốc)

Trương Thượng Lễ (Trung Quốc)

Từ Cơ (Trung Quốc)

Uông Uyển (Trung Quốc)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)

Vương Dung (Trung Quốc)

Vương Sĩ Trinh (Trung Quốc)