鄉村四月

綠遍山原白滿川,
子規聲裡雨如煙。
鄉村四月閒人少,
才了蠶桑又插田。

 

Hương thôn tứ nguyệt

Lục biến sơn nguyên bạch mãn xuyên,
Tử quy thanh lý vũ như yên.
Hương thôn tứ nguyệt nhàn nhân thiểu,
Tài liễu tàm tang hựu sáp điền.

 

Dịch nghĩa

Đổng ruộng cao xanh biếc, nước sông trắng xoá
Mưa như khói bay, có tiếng cuốc kêu
Ở nông thôn tháng tư ít người nhàn rỗi
Vừa xong việc dâu tằm lại đến việc cấy lúa

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Xanh mượt đồng cao trắng xoá sông
Trong mưa khói toả, tiếng quyên lồng
Tháng tư làng xóm ai nhàn rỗi
Vừa dứt tằm tơ lại cấy trồng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Lúa biếc đối cao, sông trắng dài
Cuốc kêu trong dải khói mưa bay
Tháng tư làng xóm nào ai rỗi
Chưa hết tằm tang đã cấy cày.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đồng xanh trắng xoá nước sông
Trong làn mưa bụi não lòng tiếng quyên
Tháng tư công việc liên miên
Tơ tằm dứt lứa liền thêm vụ mùa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Bên non bóng mát nước sông đầy,
Tiếng cuốc kêu mưa bóng ngọn cây.
Quê thói tháng tư không kẻ rỗi,
Tằm tơ hết việc lại đi cày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Cỏ núi xanh xanh nước trắng đầy,
Mưa rào cuốc đã gọi hè ngay.
Nhà quê tháng tư cũng vất vả,
Tằm kén vừa xong lại sắp cày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời