28/05/2024 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương thôn tứ nguyệt
鄉村四月

Tác giả: Ông Quyển - 翁卷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2008 19:39

 

Nguyên tác

綠遍山原白滿川,
子規聲裡雨如煙。
鄉村四月閒人少,
才了蠶桑又插田。

Phiên âm

Lục biến sơn nguyên bạch mãn xuyên,
Tử quy thanh lý vũ như yên.
Hương thôn tứ nguyệt nhàn nhân thiểu,
Tài liễu tàm tang hựu sáp điền.

Dịch nghĩa

Đổng ruộng cao xanh biếc, nước sông trắng xoá
Mưa như khói bay, có tiếng cuốc kêu
Ở nông thôn tháng tư ít người nhàn rỗi
Vừa xong việc dâu tằm lại đến việc cấy lúa

Bản dịch của Hoa Bằng

Xanh mượt đồng cao trắng xoá sông
Trong mưa khói toả, tiếng quyên lồng
Tháng tư làng xóm ai nhàn rỗi
Vừa dứt tằm tơ lại cấy trồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ông Quyển » Hương thôn tứ nguyệt