Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nghê Nhạc (7 bài)
- Lý Đông Dương (16 bài)
- Kim Tông (1 bài)
- Dương Nhất Thanh (1 bài)
- Trương Thái (1 bài)
Tạo ngày 28/01/2019 22:18 bởi tôn tiền tử
Trình Mẫn Chính 程敏政 (1445-1499) tự Khắc Cần 克勤, hiệu Hoàng Đôn 篁墩, là thi nhân, học giả đời Minh, người Hưu Ninh (nay thuộc An Huy), tiến sĩ đệ nhất giáp đệ nhị danh Thành Hoá thứ 2. Làm biên tu, quan đến thị lang bộ Lễ. Năm Hoằng Trị thứ 12 cùng với Lý Đông Dương làm chủ khảo thi Hội, can việc bị hạ ngục, không lâu được tha sinh bệnh rồi mất. Tác phẩm có Hoàng Đôn tập.